8JCAC. 6JBOB. JCH UA. JgrCH UA. JCH BLR.JWINNER CENTRAL ЕND EAST EUROPEAN UNION.
http://s3.uploads.ru/t/raIHL.jpg

CUORE DI LIONE NANCY QUEEN OF ANARCHY

д.р. 28.10.2017г.
о. - CUORE DI LIONE INDIANA JONES
м. - CUORE DI LIONE LUCI FORMULA ONE
заводчик -  ТРУЩЕНКО А.
влвделец - Селимон О.- Кие

http://ingrus.net/shih-tzu/userbar_dog.php/19585.png